Yoga ONLINE

Under hösten ger jag Kundaliniyogaklasser online med temat De 10 kropparna.

Det yogiska systemet med de tio kropparna är ett holistiskt sätt att försöka beskriva helheten av det som är du. Att skapa förståelse för komplexiteten hos människan som ett flöde av vital energi, som en mångfacetterad varelse, sammansatt av både kropp, sinne och själ. De tio kropparna ger dig också en unik möjlighet att med stor exakthet kunna gå in i dig och på rätt nivå rätta till olika balanser.

De tio kropparna går på ett systematiskt sätt igenom hela människan. Kroppen, själen, sinnets olika skikt och det elektromagnetiska fältet (auran) som under hela vårt liv genomsyrar och omsluter oss. De tio kropparna kan ses som olika skikt av medvetenhet. Alla delar som är du.

Alla är välkomna att delta i klasserna. Anmäl dig via boka-knappen.
Vi släpper in till onlineklasserna cirka 10 minuter innan start.
Du betalar via: swishbetalning 123-1591817 eller bankgiro 5207-7302.
Meddela om du önskar kvitto efter erhållen betalning.

Kom med öppet hjärta och delta precis som du är. Hjärtligt välkommen och mejla mig om du har några frågor. tin@yogavanner.se