Vårt värdskap

Vår utgångspunkt är att på ett tryggt och personligt sätt erbjuda förutsättningar och miljöer för att du som deltagare ska komma ner i varv, bli inspirerad och släppa på stress. Att kravlöst komma nära naturen och dig själv.

Bemötande

 • Det är enkelt att komma i kontakt med oss.
 • Vi bemöter människor med värme och vänlighet och är genuint intresserade av de möten som sker.
 • Vi är väl förberedda och är plats 20 minuter innan för att möta upp deltagarna.
 • Vi respekterar varandras olikheter och förutsättningar och ger utrymme för att både vandra i gruppen och att vandra för sig själv och ändå tillhöra gruppen.
 • Att visa hänsyn till varandra, naturen, djuren och andra vi möter under vandringarna är en del av upplevelsen.

Naturen

 • Vi väljer vackra och varierande platser för att erbjuda den bästa upplevelsen.
 • Vi uppskattar att visa en konkret kärlek till naturen genom att respektera naturreservatets regler och genom att plocka upp det skräp vi ser.
 • Vi vill få människor att uppleva naturens läkande kraft.

Ledarna

 • Ledarna är utbildade inom det område de verkar.
 • Ledarna är lyhörda och har ett genuint engagemang för människor och natur.
 • Ledaren håller ihop gruppen under hela vandringen och vid många deltagare finns två ledare.
 • Ledarna är väl bekanta med platsen.

Yoga & Vänner

 • Vi är professionella i vårt utförande och i vårt sätt att driva företag.
 • Det yogiska perspektivet ligger som grund för vår syn på människan ur ett holistiskt perspektiv.
 • Säkerheten sätts alltid först och vid kraftigt regn och vind finns möjlighet att boka om.
 • Vår digitala närvaro stämmer överens med den upplevelse vi erbjuder.
 • Vi värnar om den feedback vi får för att kunna utvecklas och bli bättre.