OM Yogan

Läs mer om de om de olika yogaformerna jag inspireras av, och använder mig av, i mina klasser, workshops och på yogavandringarna. På yogavandringarna anpassar vi yogan efter naturen och temat.