Kundaliniyoga ONLINE

Under hösten ger jag Kundaliniyogaklasser online med temat De 10 kropparna.
Torsdagar kl 18.30-19.45 med start 16 sep t o m 18 nov
Varje klass avslutas med en meditation för varje kropp.

Det yogiska systemet med de tio kropparna är ett holistiskt sätt att försöka beskriva helheten av det som är du. Att skapa förståelse för komplexiteten hos människan som ett flöde av vital energi, som en mångfacetterad varelse, sammansatt av både kropp, sinne och själ. De tio kropparna ger dig också en unik möjlighet att med stor exakthet kunna gå in i dig och på rätt nivå rätta till olika balanser.

De tio kropparna går på ett systematiskt sätt igenom hela människan. Kroppen, själen, sinnets olika skikt och det elektromagnetiska fältet (auran) som under hela vårt liv genomsyrar och omsluter oss. De tio kropparna kan ses som olika skikt av medvetenhet. Alla delar som är du.

De tio kropparna är:
1 Själen
2 Det negativa sinnet
3 Det positiva sinnet
4 Det neutrala sinnet
5 Den fysiska kroppen
6 Glorian
7 Auran
8 Den praniska kroppen
9 Den subtila kroppen
10 Den strålande kroppen

Alla är välkomna att delta i klasserna. Anmäl dig via boka-knappen.
Vi släpper in till onlineklasserna cirka 10 minuter innan start.

Kurspris alla gånger: 1000 kr
Drop in: 140 kr

Du betalar via: swishbetalning 123-1591817 eller bankgiro 5207-7302.
Meddela om du önskar kvitto efter erhållen betalning.

Kom med öppet hjärta och delta precis som du är. Hjärtligt välkommen och mejla mig om du har några frågor. tin@yogavanner.se