Våra vänner

Vi stöder Hands in Union och
barns rätt till skolgång.
www.handsinunion.com
Vi är med och gör stadskärnan mer levande och attraktiv.
www.handelsstaden.com