Patanjalis åttafaldiga väg

På yoga & vänner har vi just nu filosofitema. Vi vill gärna dela med oss till dig! Yoga är så mycket mer än ASANA, de fysiska positionerna.

Enligt Patanjali Yoga Sutra är yogan en åttafaldig väg. Ashta=åtta ANGA =väg, gren, lem, gren.

YAMA, den första grenen.
Yama är lika med de yttre principerna dvs. hur yogin är mot sin omvärld och mot sig själv.
Yama har fem olika principer:
Ahimsa – att inte bruka våld till någon annan eller mot sig själv, eller mot djur varken i tanke eller fysiskt
Satya – sanningsenlighet, Att tala sanning verbalt och i sin handling
Asteya – Att man inte ska stjäla, varken ting, tankar eller andras tid
Brahmacharya – att leva måttligt när det gäller sinnesnjutningar vara aktsamma på
det som tar vår energi.
Aparigraha – att vi inte ska fästa oss vid saker eller människor, inte ha begär

Yamas principer utgör de stora löftena i yogan. De är oberoende av någons klass, plats, tid eller omständighet, de är obegränsade.

MALA

När man reciterar mantra eller gör sin pranayama är det perfekt att ta hjälp av ett MALA halsband. Mala på sanskrit betyder girlang eller radband
En mala har 108 pärlor och att det har just det antalet pärlor finns det olika berättelser på.
– I sanskrit finns 54 bokstäver i feminin variant och lika många som maskulin variant 2×54 =108
– Varje siffra står för olika saker
1:an står för det högsta alltet, 0:an för medvetandet och 8 :an för evigheten. Och om man slår ihop dem så får man siffran 9 som står för fullständighet.
– De 12 stjärntecknen gångat med de 9 planeterna. – 108 nivåer på själens resa eller – att det finns 108 energikanaler som går till hjärtat .

Hitta din sanning och tolkning!

Att tex recitera OM 108 ggr kan vara väldigt svårt och kännas konstigt. Första gången jag gjorde det det var jag mest arg efteråt. Alla andra hade magiska upplevelser men hos mig startade något annat. Kanska jag just därför ska göra det oftare? Det viktiga är att man försöker vara helt närvarande i varje recitering och håll en pärla mellan tumme och pekfinger.

Det finns oändliga varianter av halsband, hitta ett som du tycker om

Längst ner avslutas mala halsbandet med en tofs och en extra pärla eller symbol. Denna pärla kallas för Guru-pärlan och kan ibland vara en extra pärla/sten. (109:e pärlan) Denna pärlan hedrar den man fått malan av. Man korsar aldrig denna pärla utan här vänder man.
Traditionellt har man små knutar mellan varje pärla eller tom en minipärla mellan.
Tofsen som hänger längst ner representerar den spirituella kontakten med det gudomliga och till varandra.

OM – AUM

Det är fantastiskt att börja dagarna med yoga, pranayama och/eller meditation! Ett fint sätt att avsluta på är att recitera mantrat OM, även kallade AUM

Det finns många förklaringar till vad OM betyder, men i de gamla skrifterna sägs det stå för livets ursprung – allt som är nu och allt som ska komma.

Det sägs att OM härstammar från de vediska skrifterna. Det sägs att Gud sammanfattade vedaskrifterna i gayatri mantrat, som i sin ursprungsform var längre än det vi reciterar idag. Även detta var långt för människan så mantrat kortades ner ytterligare och slutligen i tre stavelser A U M.

Stavelserna innehåller vibrationer och är väldigt kraftfulla. De har lugnande verkan i kroppen och sinnet.

Man kan säga att AUM betyder välkommen hem till själens boning.