Manipura chakra & eldceremoni

MANIPURA CHAKRA & ELDCEREMONI

 

Manipura betyder skimrande ädelsten, en plats av juveler. Manipura chakra finns kring naveln och är vårt tredje chakra. Här är vårt kraftcentrum med kvaliteter som styrka, självkänsla, dynamik och mod till att våga förändra.

 

Ett balanserat Manipura chakra ger oss framåtanda, ambition, värme, ansvar och energi att hjälpa andra. Har vi däremot ett obalanserat och hyperaktivt tredje chakra kan visa sig i form av kontrollbehov, maktbegär och utnyttjande av andra. Ett dämpat Manipura chakra kan yttra sig i maktlöshet och dålig självkänsla.

 

Enligt yogatraditionen består människan inte bara av den fysiska kroppen utan även av ett energisystem, det så kallade chakrasystemet. Inom yogan arbetar vi med att balansera detta energisystem för att nå välbefinnande, hållbar hälsa och balans i livet. Är vi friska flödar energierna fritt och harmoniskt genom oss, är vi stressade, sjuka eller på något sätt i obalans innebär det att energin blockeras.

 

Ordet chakra kommer från sanskrit och betyder ”energihjul”. Manipura chakras element är eld och kallas ofta även för eldchakrat och därför knyter vi samman kvällen i eldens tecken med meditation, chakrayoga och elddans.

 

Tid: 30/11 kl. 15.00-18.00

Plats: Bygdegården, Immeln

Pris: 495 kr

Anmäl dig här!

 

Yogan leds av Anna Hennig och eldceremonin av Tin Josefsdotter. I workshopen ingår ett meditationspass, ett yogapass med fokus på manipurachakra, en ”het” dryck och en avslutande eldceremoni.


Varmt välkommen!

Copyright @ yogavanner.se

Yoga & Vänner, Östra Storgatan 32, 291 32 Kristianstad. Org.nr: 559113-2559